Vyacheslav Kochnov

Chief Architect, Spectrum

Speaker Details