Kajsa Crona

Senior architect, Sweco; Professor, Housing architecture Chalmers

Kajsa Crona är arkitekt med mer än 20 års erfarenhet. Hon har arbetat mycket med stadsbyggnads- och bostadsprojekt i olika skeden och på olika nivåer. Kajsa arbetar ofta i idé- och tävlingsskeden men även i projekt ner på detaljnivå. Kajsa är adjungerad professor i boendets arkitektur på Chalmers sedan 2016. Hennes fokus är hållbar bostadsarkitektur. På Chalmers är hon utöver undervisning ansvarig för forskningsprojektet Spaces, ett projekt som undersöker möjligheter med inglasade utrymmen mellan bostaden och utemiljön. Kajsa är även ansvarig för Sweco Architects ”Bolabbet”, ett labb med fokus på att undersöka framtidens boendevillkor. Tillsammans med kollegorna i ”Bolabbet” vill hon öka kunskapen om bostadens möjligheter med ett klimat i förändring.

Kajsa Crona is an architect with over 20 years of professional experience. She has worked extensively with many kinds of projects, from urban planning to housing design. Kajsa works in all stages and at all scales from competition proposals to detail design often integrating both housing and city planning. Kajsa is adjunct professor of housing architecture at Chalmers University since 2016. Her focus is sustainable housing architecture. She is currently responsible for the research project Spaces, a project that is investigating the possibilities of glazed intermediary spaces between the living and the outdoor environments. Kajsa is also responsible for Sweco Architects ”Bolabbet”, a laboratory that is focused on exploring future living conditions. Together with her colleagues in ”Bolabbet” she works to advance the possibilities and opportunities of living with climate change.

Speaker Details
Events of the Speaker
You might also love these events.
Expired
This was the 71st global edition and 1st edition in Sweden. It showcased the latest innovations and challenges in the construction industry pertaining to building envelopes and the latest technological solutions also. Rudi Scheuermann, Ivana Kildsgaard, Oskar Storm, Marco Testa,...